ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์

SKE : THB

0.59
-0.02 (-3.28%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 398,000
มูลค่า ('000 บาท) 235
Chart Type
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 252/108(บี),252/109(ซี) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  +66(0)2 026-3451
  +66(0)2 026-3452
อีเมล์รับข่าวสาร หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด สมัครรับข่าวสาร