เอกสารสำหรับปีแบบ 56-1 One Reportรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 56-1งบการเงินบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ดาวน์โหลดทั้งหมด
1Q 2Q 3Q FY 1Q 2Q 3Q FY
2565 ประจำปี 2565
2564 ประจำปี 2564
2563 ประจำปี 2563 ประจำปี 2563
2562 ประจำปี 2562 ประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB.