ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์

SKE : THB

0.55
+0.01 (1.85%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 219,312
มูลค่า ('000 บาท) 120
Chart Type
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 252/108(บี),252/109(ซี) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  +66(0)2 026-3451
  +66(0)2 026-3452
อีเมล์รับข่าวสาร หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด สมัครรับข่าวสาร