การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันที่ กิจกรรม รับชม ดาวน์โหลด
2562
24 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2561
19 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2561

วันที่ กิจกรรม รับชม ดาวน์โหลด
2561
22 มี.ค. 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2561
13 ธ.ค. 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561
14 ก.ย. 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561
18 มิ.ย. 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561
2560
29 มี.ค. 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560