วันที่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด
14 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
31 มกราคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
28 ธันวาคม 2560 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด