วันที่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2561 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
08 มิถุนายน 2561 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ดาวน์โหลด
23 พฤษภาคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
15 พฤษภาคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
14 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
31 มกราคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
28 ธันวาคม 2560 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด